Naarva HS Vedhenger

Naarva HS Vedhenger

Naarva HS Vedhenger,

Kan brukes på alle kjøretøy som har krok for enkel flytting og sortering av vedpallene.

Beskrivelse

 

Naarva HS Vedhenger

Med den nye Naarva HS Vedhengeren flytter du enkelt på vedpallene.

Løft og senk funksjon gjør at man lett kan flytte vedpallene til ønsket lagring.

Maks kapasitet: 750kg

 

 

Den kan ikke brukes for kjøring etter offentlig vei men egnes til bruk på eget område (ikke registrerbar).