MURSKA kornbehandlingssystemer

MURSKA kornbehandlingssystemer

Murska kornbehandlingssystemer – krossere for krossensilering av fuktig korn.

Kategori:

Beskrivelse

Murska kornbehandlingssystemer – krossere for krossensilering av fuktig korn.

Metoden ble utviklet hos Aimo Korteen Konepaja Oy for ca. 40 år siden. Kornbehandlingssystemer har blitt meget populært, og det krosses korn og mais over hele verden i dag. En økonomisk måte å produsere eget fôr på. Også utstyr for dosering av Urea/Maxammon tilsetting.

 • Ingen tørkekostnader
 • Lavere arbeidskostnader
 • Mindre væravhengig
 • Lengre treskeperiode
 • Ingen store transportkostnader
 • Opp til 30% mer avling regnet i tørt fòr
 • Bedre fôrverdi, og forskingen beviser mer avdrott.
 • Det kan brukes sorter som gir høgre avling/næringsverdi
 • Det kan treskes 3 uker før vanlig tid, når næringsinnholdet er høyest
 • Murska har maskinmodeller med kapasitet fra 5 til 50 tonn pr time

Krossensilering i plastpølser innebærer:

 • Ikke behov for siloer eller tørkeanlegg
 • Krossing og lagring i en operasjon
 • Hurtig og enkelt
 • Gir optimal produktivitet og en betydelig miljøgevinst

Murska 220 krossere, kornbehandlingssystemer for tørt korn.

Kan kobles til kornsiloer/konsentrat og enkelt produsere kraftfôr direkte levert til fôrstasjon.

 • Elektriske kornkrossere for tørt korn
 • Hammermøller
 • Transportsystem, spiraler, pneumatikk

For mer informasjon om Murska kornbehandlingssystemer sewww.murska.fi